Opłaty drogowe na Białoruśi

Przejazd autostradami odbywa się za pośrednictwem bramek płatnych i elektronicznego systemu opłat drogowych Beltoll na Białorusi. Drogi płatne obejmują autostradę łączącą obrzeża kraju ze stolicą Mińsk. Opłata za przejazd samochodów i ciężarówek. Motocykle i pojazdy do 3,5 tony zarejestrowane w kraju EEU, tj. Białoruś, Federacja Rosyjska, Kazachstan, Armenia i Kirgistan, są zwolnione z opłat. Opłatę drogową można uiścić za pomocą zarejestrowanego konta i urządzenia pokładowego OBU, z tylko trybem przedpłaty z 20 € za jednostkę kopii zapasowej i minimum 25 € doładowania konta dla pojazdów do 3,5 tony. Aby uzyskać szczegółowe informacje w języku angielskim, odwiedź poniższe linki.

Często wyszukiwane informacje i linki

Mapa sieci dróg na Białorusi

Mapa płatnych autostrad znajduje się na beltoll.by