Opłaty drogowe w Polsce

Opłata za autostrady w Polsce odbywa się za pomocą bramek poboru opłat, gdzie pojazdy o masie do 3,5 t można zapłacić gotówką, kartą płatniczą i tankującą, aplikacją mobilną lub jednostką pokładową. Sposób uiszczenia opłat drogowych dla pojazdów o masie powyżej 3,5 t różni się w zależności od operatora systemu poboru opłat drogowych na autostradzie. Na autostradach objętych systemem e-Toll (dawniej ViaToll) pojazdy o masie powyżej 3,5 t muszą być opłacane przez jednostkę pokładową lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej e-TOLL PL. Części autostrad A1, A2 i A4 są płatne dla pojazdów do 3,5 t, a w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, a w przypadku większości samochodów z przyczepami mapa płatnych dróg jest bardziej rozbudowana.

Opłata drogowa dla pojazdów o masie do 3,5 t

  • Płatne autostrady A1, A2 a A4
  • Przegląd autostrad z poborem opłat drogowych na mapie
  • Płatność gotówką, płatnością lub kartą tankowania, na niektórych częściach autostrady może być używana aplikacja mobilna
  • Informacja o pobieraniu opłat od GDDKiA na drogi.gddkia.gov.pl

Przegląd autostrad z opłatami dla pojazdów o masie do 3,5 t


Opłata drogowa dla pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t

  • Przeznaczone również dla pojazdów z przyczepą o maksymalnej dopuszczalnej masie zestawu powyżej 3,5 t
  • Oprócz autostrad A1, A2 i A4, niektóre drogi ekspresowe są również płatne, patrz mapa
  • Payment of tolls for expressways and motorways in the e-Toll (ViaToll) system only via OBU or aplikacji mobilnej

Mapa polskich autostrad z opłatami dla pojazdów do 3,5 t

Autostrady płatne dla pojazdów do 3,5t są zaznaczone na mapie. Przegląd dróg płatnych znajduje się na stronie viatoll.pl