Opłaty drogowe w Niemczech

Opłaty za przejazdy autostradami są pobierane tylko za pojazdy powyżej 7,5 tony za pośrednictwem elektronicznego systemu poboru opłat Toll Collect w Niemczech. Szczegółowe informacje na temat opłat za przejazd pojazdów powyżej 7,5 tony można znaleźć na stronie toll-collect.de w większości języków europejskich. W przypadku pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie do 3,5 t przejazd niemieckich autostrad jest nadal bezpłatny do 2021 roku.

Często wyszukiwane informacje i linki

Mapa niemieckiej sieci drogowej