Opłaty drogowe w Niemczech

Opłaty za przejazdy autostradami są pobierane tylko za pojazdy powyżej 7,5 tony za pośrednictwem elektronicznego systemu poboru opłat Toll Collect w Niemczech. Szczegółowe informacje na temat opłat za przejazd pojazdów powyżej 7,5 tony można znaleźć na stronie toll-collect.de w większości języków europejskich. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przejazd niemieckimi autostradami jest nadal bezpłatny w latach 2022 i 2023.

Często wyszukiwane informacje i linki

Mapa niemieckiej sieci drogowej