Opłaty drogowe w Grecji

Przejazd autostradami podlega opłatom pobieranym w punktach poboru opłat. Aby ułatwić orientację na płatnych autostradach, za które zawsze odpowiada inna firma w Grecji, przygotowaliśmy na mapie kompletną listę dróg płatnych dla tego kraju. Obowiązek uiszczenia opłaty za przejazd autostradami dotyczy nie tylko kierowców samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, ale także motocykli. Opłaty za przejazd mogą być dokonywane w euro w gotówce, w niektórych miejscach za pomocą karty kredytowej i urządzenia pokładowego. Oprócz autostrad w Grecji pobierane są opłaty za most Rion Antirion Bridge i Akteo Tunnel. Linki do angielskich stron informacyjnych, stawek opłat i map drogowych można znaleźć poniżej.

Często wyszukiwane informacje i linki

Mapa greckiej sieci drogowej

Autostrady płatne i kilka innych punktów poboru opłat są zaznaczone na mapie. Aby uzyskać informacje o cenach opłat, zobacz linki powyżej.