Dálniční známka Slovensko

Na Slovensku je pro vozidla s hmotností do 3,5t zpoplatněna většina rychlostních komunikací prostřednictvím dálniční známky. Ta je distribuována v elektronické podobě a kromě obvyklých prodejních míst ji lze zakoupit i před cestou přes internet. Známky jsou k dispozici v délkách platnosti 10 dní, 30 dní a rok. Platnou dálniční známku jsou řidiči povinni vlastnit pro dvoustopá vozidla s maximální povolenou hmotností do 3,5t a přívěsy kategorií O1 a O2. Pro motocykly je průjezd slovenských dálnic zdarma.

Platba mýtného za vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5t, pro které jsou zpoplatněny dálnice, rychlostní silnice a některé silnice 1., 2. a 3. třídy, probíhá prostřednictvím mýtného systému emyto.sk a elektronické palubní jednotky. Kompletní znění předpisů a další informace o dálničních poplatcích naleznete pod níže uvedenými odkazy.

Ceny dálničních známek na Slovensku pro rok 2023

platnost/vozidlodo 3,5tpřívěs O1 a O2
10 dní€12€12
30 dní€17€17
365 dní€60€60
rok€60€60

Roční známka je platná od 1.1. příslušného roku do 31.1. následujícího roku, tedy 13 měsíců. Podrobné informace a zakoupení online na eznamka.sk

Dálniční známka pro přívěs kategorie O1 a O2 je určena pro vozidla s celkovou hmotností soupravy nad 3,5 t.

Často hledané informace a odkazy

Autem po Slovensku s elektronickou známkou

Zpoplatnění slovenských dálnic pro osobní vozidla už několik let probíhá prostřednictvím elektronické dálniční známky. Oproti klasické nálepce ji lze zakoupit ještě před cestou přes internet, tedy i po cestě z mobilního telefonu. Známka je registrována k poznávací značce vozidla, takže při případné kontrole se neověřuje přítomnost nálepky na čelním skle, ale platnost dle SPZ. Podrobné informace o elektronických dálničních známkách na Slovensku naleznete na eznamka.sk.

Mapa slovenské silniční sítě

Mapu s aktuálním přehledem zpoplatněných silnic na Slovensku naleznete na ndsas.sk