Informace o cookies ukládaných těmito stránkami

Při použití těchto stránek jsou do prohlížeče ukládány cookies, jejich seznam s možností jejich zablokování je uveden níže.

Google Ads

systém společnosti Google pro zobrazování reklam na stránkách. Vypnout personalizaci reklam, která se provádí prostřednictvím cookies ukládaných při zobrazení těchto reklam, lze na stránkách Google. Vypnutím personalizace reklam nedojde k zakázání cookies, pro jejich blokaci doporučuji využít funkce prohlížeče.

_opt cookies

cookies, ve kterých je uloženo nastavení výše uvedených voleb a stav informační lišty v horní části stránek. Jedná se o funkční cookies, které pro zajištění funkce stránek nelze prostřednictvím této stránky zablokovat.Kromě výše uvedených voleb lze cookies smazat nebo zablokovat také přímo ve vašem prohlížeči. Při změně dat uvedených na této stránce bude opět zobrazena informační lišta v horní části stránek.

Mapy

pro zobrazování map je využívána javascriptová knihovna OpenLayers a Tile cache. Tile cache je krátký php script s množstvím mapových podkladů v png formátu 256x256px, která zajišťuje stahování, cachování a poskytování mapových podkladů a je umístěna na vps autora stránek.

Soubory načítané z externích zdrojů

Pro načítání některých javascriptových souborů jsou využívány úložiště, které nejsou ve správě autora těchto stránek. Všechny tyto soubory jsou načítány z datových úložišť společnosti Google. Jedná se o níže uvedené soubory a domény.

  • pagead2.googlesyndication.com : Javascript reklamního systému Google AdSense
  • google.com : Javascript služby ReCaptcha


Informace o návštěvnících stránek, ip adresa a informace o prohlížeči, jsou využívány pouze pro vytvoření statistik návštěvnosti a nejsou předávány třetím stranám. K těmto údajům se kromě autora stránek může v nestandardních případech dostat také provozovatel hostingu.
Informace a data získaná provozem slouží pro sledování provozu na stránkách, kontrolu funkčnosti a plánování dalšího rozvoje stránek, kterou provádí pouze jejich autor.Poslední aktualizace: 17.9.2020